زندگي

 

از شكست نترسيد مهم نيست چند بار زمين مي خوريد مهم اين كه چند بار برمي خيزيد و مادام كه خودتان حركتي نكرده ايد انتظار كمك از ديگران نداشته باشيد .در درون هر يك از ما كودكي رويايي است كه به آينده اي شكوهمند عقيده دارد .در پشت همة موفقيت هاي دروني من نيرويي واقعي است كه آن را در درون خود يافته ام چيزي است كه در همة ماست به گمانم بخش كوچكي از وجود خداست كه بايد كشف شود .بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را بدست آوريد . اگر آنقدر كه به موهايتان مي پردازيد به مغزتان توجه كنيد هزاران بار بهتر خواهد بود . اگر به دنبال بزرگي هستيد لازمه اش اين است كه مسئوليت زندگي خود را عهده دارشويد يعني اينكه عواقب اعمال خود را به عهده بگيريد و خود را مسئول موهبت هاي فكري ، روحي ، جسمي و مادي خود بدانيد . اگر از هر چيزي بهترينش را نداري از هر چيزي كه داري بهترين استفاده را بكن .  پيروز نشدن را مي توانم بپذيرم ولي كوشش نكردن پذيرفتني نيست . مردم هر روز خدا را مي بينند فقط او را نمي شناسند . الماس حاصل فشار بيش از حد است . فشار كمتر بلور و كمتر از آن ذغال سنگ را پديد مي آورد . اگر باز هم كم شود حاصل چيزي جز سنگواره برگها و يا زنگار ساده نخواهد بود فشار مي تواند شما را به موجودي ارزشمند بدل كند .

**(( موجودي شگفت انگيز كاملاً زيبا و بسيار محكم  ))**     مريم عمراني طالقاني

 

 

 

آدرس : تهران - جاده مخصوص کرج روبروی سه راه فرودگاه خیابان ریاحی
تلفن : 02144643116-02144647811
دورنگار : 02144643116
رايانامه : homaedu@yahoo.com